تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - شاعری که مهندس شیمی است
شاعری که مهندس شیمی استشاعری که مهندس شیمی است


مثل پیوند مسلمان با کسی که یهودی است۱

شاعری که مهندس شیمی است!

فارغ از کشف واژه های بی نظیر

عاجزم از قواعد تقطیر

نه که یک ذره می شود بارم

ادعای شعر و شاعری دارم!

گرچه عنوان شاعری حرف است

مدرک من طراحی فرآیندهای نفت است

چند باری بهر آشنایی نوشته ام پروژه

وصف ابرو و خال و خط و مژه…

جای تحقیق آزمایشگاه،

چند تا شعر می نویسم در ماه

طبع انگشت های من سرد است

بارالها دلم پر از درد است!

وقت اخبار بیست و سی۲ شده است

ای خدا!، جان هر کسی شده است؛

مواظب این معشوقه ی من باش!

من رو به او برسان!، تا ما شویم ای کاش!

یارم نه اهل عشوه و نه ولخرج است

نه با دل بیمارم هیچ لج است

زیرا یکی از اهالی باحال خودِ کرج است!

این همان من،

صبح تا شب به فکر یار، در کوی شاعری،

در حال قدم زدن با کفشهای کتانی است…

این شعر هم چه چیز با حالی است! پاورقی:

۱ – این جمله برای بیان تضاد و بعید بودن شعر و شاعری با مهندسی آورده شده

۲ – ۲۰:۳۰


نظرات ()
نوشته : مبین محمدزاده | تاریخ : جمعه 1389/10/24 | ساعت : 09:45 ب.ظ