تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - نماینده ایران خواستارانجام تعهدات از سوی آمریكا و روسیه شد
نماینده ایران خواستارانجام تعهدات از سوی آمریكا و روسیه شد
برلین - نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی از آمریكا و روسیه خواست ، به تعهدات خود مبنی برانهدام كامل زرادخانه های شیمیایی خودطبق كنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی عمل كنند.
به گزارش ایرنا، كاظم غریب آبادی روز پنجشنبه در شصت و سومین جلسه شورای اجرایی این سازمان در لاهه هلند با تشریح مواضع اصولی كشورمان درباره دستور كار این نشست گفت: مردم ایران بزرگترین قربانی سلاح های شیمیایی هستند ووجود ذخایرسلاح های شیمیایی تهدیدی جدی علیه صلح وامنیت بین المللی محسوب می شود.
سفیرایران درهلند با درخواست ازكشورهای عمده دارنده این سلاح ها یعنی آمریكا وروسیه برای انجام تعهدات خود مبنی بر انهدام كامل زرداخانه های شیمیایی خود طبق كنوانسیون منع سلاح های شیمیایی گفت: جهان نبایدبار دیگر شاهد فجایع وحشتناك وغیرانسانی ناشی از استفاده از سلاح های شیمیایی باشد.
وی با ابرازنگرانی شدید ازاینكه دو كشور آمریكا و روسیه به عنوان بزرگترین دارندگان سلاح های شیمیایی رسما اعلام كرده اند كه نمی توانند، ذخایر سلاح های شیمیایی خود را طبق ضرب الاجل كنوانسیون تا 29آوریل 2012 (10اردیبهشت 1391) منهدم نمایند، از این كشورها خواست، بمنظورحفظ یكپارچگی واعتبار كنوانسیون به تعهدات خود عمل كنند.
سفیر ایران درهلند دربخش دیگری ازسخنان خود اعمال محدودیت ازسوی كشورهای غربی در زمینه تجارت مواد شیمیایی، تجهیزات وفناوری برای مقاصدصلح آمیز رامخالف روح و مفاد كنوانسیون منع سلاح های شیمیایی توصیف نمود كه جهانشمولی كنوانسیون را به مخاطره خواهد افكند.
وی همچنین عملكرد دوگانه كشورهای غربی را موردانتقاد قرار داد و افزود: رژیم صهیونیستی در حالیكه به این كنوانسیون ملحق نشده، همچنان مواد و تجهیزات شیمیایی ممنوعه توسط كنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در اختیارش قرار داده می شود و این درحالی است كه در زمینه توسعه و پیشرفت علمی، فناوریی و اقتصادی سایر كشورهای درحال توسعه با بهانه های واهی با محدودیت مواجه می شوند.
سفیر ایران نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی با تاكید بر اینكه سازمان منع سلاح های شیمیایی یك نهاد مستقل خلع سلاحی است، تلاش كشورهای غربی جهت سوق دادن این سازمان به فعالیت هایی نظیر مبارزه با تروریسم و عدم اشاعه را خلاف وظیفه حرفه ای و اساسنامه ای این سازمان توصیف و اجرای كامل، موثر و غیر تبعیض آمیز مفاد كنوانسیون منع سلاح های شیمیایی را بهترین روش مشاركت این سازمان درم بارزه جهانی با تروریسم شیمیایی ارزیابی نمود.
غریب آبادی همچنین خواستار اعمال فشار كشورهای عضو و مدیركل سازمان به رژیم صهیونیستی جهت پیوستن به این كنوانسیون شد و تصریح كرد: چنانچه حتی یك كشور به این كنوانسیون ملحق نشود، اهداف جهان شمولی كنوانسیون محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به اینكه جمهوری اسلامی ایران تنها كشورمنعقد كننده موافقتنامه همكاری وكمك درمواقع اضطراری با سازمان منع سلاح های شیمیایی است، سایر كشورها را ترغیب به اقدام در این زمینه نمود.
وی همچنین بااشاره به موافقت كنفرانس 15 كشورهای عضو با آغاز مذاكرات درخصوص پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی برتشكیل شبكه بین المللی حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، اظهار امیدواری نمود كه با مشاركت فعال كشورهای عضو پیشرفت هایی در این رابطه حاصل و پیش نویس طرح آن برای كنفرانس شانزدهم تهیه و ارائه شود.
شصت و سومین اجلاس سازمان منع سلاح های شیمیایی از 26 تا 29 بهمن ماه سال جاری در مقر این سازمان در شهر لاهه هلند ادامه خواهد داشت. 188 كشور عضو این سازمان هستند.
شورای اجرایی سازمان یكی از اركان مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری آن محسوب می شود.
جمهوری اسلامی ایران ، بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی از اعضای فعال و تاثیرگذار این سازمان و شورای اجرایی آن است.
دو كشور روسیه و آمریكا رسما اعلام كرده اند كه قادر نخواهند بود ضرب الاجل نهایی انهدام سلاحهای شیمیایی كه در كنوانسیون تصریح شده است یعنی تاریخ 29 آوریل 2012 را رعایت نمایند.
این موضوع، سازمان را با چالش جدی مواجه ساخته است. براین اساس چنانچه این كشورها به تعهد كنوانسیونی خود پایبند نباشند، به عنوان كشورهای ناقض كنوانسیون محسوب شده و مشمول اقدامات تنبیهی سازمان خواهند شد.