تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - اندوخته های ارزی تركیه از مرز 87 ملیارد دلار گذشت
اندوخته های ارزی تركیه از مرز 87 ملیارد دلار گذشت
آنكارا – اندوخته های ارزی تركیه منتهی به 11فوریه مصادف با 22 بهمن ماه جاری به 87 میلیارد و 341 میلیون دلار رسید.
به گزارش ایرنا، به نقل از آمار بانك مركزی تركیه كه طبق سنت هر هفته پنجشنبه منتشر می شود، كل اندوخته های ارزی این بانك فقط در یك هفته منتهی به 22 بهمن ماه 498 میلیون دلار كاهش یافت.
كل اندوخته ارزی تركیه در چهارم فوریه مصادف با 15 بهمن ماه بالغ بر 87 میلیارد و 839 میلیون دلار بود.
براساس این آمار، اندوخته ارزی بانك مركزی تركیه منتهی به چهارم فوریه سالجاری 82 میلیارد و 575 میلیون دلار بود كه در 11 فوریه به 82 میلیارد و 77 میلیون دلار افت كرد.
با احتساب پنج میلیارد و 264 میلیون دلار اندوخته طلای بانك مركزی تركیه كل اندوخته ارزی این كشور منتهی به 11 فوریه جاری به 87 میلیارد و 341 میلیون دلار رسید. اندوخته طلای تركیه نسبت به هفته پیش تغییری نكرده است.
اندوخته های ارزی بانك مركزی تركیه در پایان سال 2009 میلادی برابر 70 میلیارد و 689 میلیون دلار و اندوخته های طلای این كشور برابر چهار میلیارد و 121 میلیون دلار و كل اندوخته های ارزی این كشور بالغ بر 73 میلیارد و 358 میلیون دلار بود كه در سال گذشته با بیش از 6/12 میلیارد دلار افزایش به 85 میلیارد و 960 میلیون دلار رسید.
دولت آنكارا خواهان افزایش اندوخته های ارزی بانك مركزی حداقل به 100 میلیارد دلار در كوتاه مدت است.
حجم اندوخته های ارزی بانك مركزی تركیه در سال 2002 میلادی برابر 5/26 میلیون دلار بود.
بانك مركزی تركیه كه براساس قانون، نهادی خودمختار است و دولت دخالتی در مدیریت آن ندارد در دوره جدید سیاستی را در جهت افزایش آرام اندوخته های ارزی دنبال می كند.