تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - مشخّصات متولدین آبان ماه
post-icon
        مشخّصات متولدین آبان ماه 

    
        
            
                                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        قوی و قدرتمند ، مصمّم و                                         با اراده پولادین ، ورزشكار ، هوشیار ،                                         حسّاس و خجول ، در ظاهر آرام ولی در باطن                                         خروشان ، انتقامجوی شدید ، پر انرژی ،                                         واقعاْ كوشا ، عاشق ماورالطبیعه ، اهل                                         معنویّات ، عاشق مسائل مرموز ، هر كاری را                                         به پایان می رساند ، مشكوك و كنجكاو و                                         تودار ، مجری بسیار خوب ، پایدار و با                                         ثبات ، محقّق ورزیده ، كاشف و دانشمند ،                                         علاقه مند به تفتیش عقاید ، فكر سایرین را                                         می خواند ، دارای روح قوی ، واقعاْ                                         امیدوار ، فرمانده و سیاستمدار ، مقاوم و                                         پر تحمّل ، فنا ناپذیر ، عدّه كمی را وارد                                         زندگی خود می كند ، عاشق تولّد مجدّد ،                                         دارای اهداف عالی ، بلند پرواز ،                                         علاقه‌مند به روانكاوی و روانشناسی ، پر                                         شور و حرارت ، پدری فداكار ، عاشق نصیحت                                         كردن دیگران ، دارای افكار تخیّلی و ایده                                         آل ، زیبا ، حسود ، موقع شناس ، جاه طلب ،                                         خشن ، قابل اعتماد ، متنفّر از دروغ ، با                                         وقار ، منطقی ، ماجراجو ، عاشق اسرار حیات                                         و جهان ، با اعتماد به نفس ، شجاع و دلیر                                         ، كمال گرا ، اهل معنویّات و واقعاْ                                         قاطعانه عمل می كند .
                                    
                                    
                                    
                                    مرد متولد آبان
                                    

                                    تیز هوش، با اراده، خواستار هدفهای بزرگ، پدری                                     دلسوز و مهربان، مواظب باشید كه هرگز به مرد                                     متولد این ماه دروغ نگوئید و احساسات او را                                     جریحه دار نكنید و یا بر خلاف غرور مردانه او                                     رفتار و گفتاری نداشته باشید زیرا كه انتقام و                                     عكس العمل خشمگینانه او بسیار سوزنده و خطرناك                                     است.
                                    
                                    
                                    
                                    زن متولد آبان
                                    

                                    طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و                                     انتقامجو، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه                                     جاه طلب، جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس،                                     برای متولد این ماه اندكی علاقه و یا اندكی                                     تنفر مفهوم ندارد یا عاشق است یا دشمن و در                                     غیر اینصورت كاملا بی تفاوت و بی اعتناست