تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - مشخّصات متولدین شهریور ماه
post-icon
        مشخّصات متولدین شهریور ماه 

    
        
            
                                حسّاس ، با هوش ، شاد و سر حال ، دقیق ، وظیفه شناس                 ، خوش هیكل و خوش تیپ ، سالم و تندرست ، اهل سازش ، سود جو ، خجول                 ، بد پیله ، واقعاْ ساعی و كوشا ، سرمایه دار ، كمال گرا ، صبور و                 آرام ، عاشق سلامت خود ، متّكی به نفس ، خونسرد و خوددار ، عاشق                 كامپیوتر ، روشنفكر و دانشمند ، قابل انعطاف ، وسواسی ، پر انرژی ،                 مبتكر ، اهل اعتدال و میانه روی ، كمك رسان ، اهل انتقاد ، معتمد ،                 وفادار ، با ایمان ، رام نشدنی ، بی ریا و بی تزویر ، خوش قلب ،                 چشم و گوش بسته ، با شرم و حیا ، ثابت قدم ، مورد حسد قرار می گیرد                 ، دور از جرّ و بحث ، گول زرق و برق را نمی خورد ، فرشته خو ، خیلی                 درس خوان ، چابك ، خیال پرداز ، دارای ذائقه قوی ، با انضباط و                 مستقل ، كاردان و لایق ، نكته سنج ، خود كفا ، پر توقّع ، اهل                 همدردی ، زود رنج ، قاطع ، دور اندیش ، خرده ‌گیر و خورده بین .
            
            
            
            مرد متولد شهریور
            

            
            آتش عشق این مرد بسیار كم شعله اما جاودانه و با حرارت است. مجموعه‌ای             است از كمال و هوش و ثبات قدم. بر انگیختن احساساتش كار دشواری است. او             می‌تواند سالهای سال بدون اینكه قلبش برای كسی بتپد زندگی كند. به             كوچكترین چیزهائی كه مورد علاقه همسرش است فكر می‌كند و به آنها اهمیت             میدهد.
            
            
            
            زن متولد شهریور
            
            بسیار احساساتی، بی‌ریا و تزویر، خوش قلب، خواستار عشق حقیقی و وفادار             به همسر و خانواده، در مناسبات خود با او سعی كنید از جر و بحث پرهیز             نمائید. در هیچ كاری زیادهروی نمی‌كند و خوب می‌تواند از خود مراقبت             كند. در مقابل اقرار به گناهان خویش سرسختی عجیبی نشان می‌دهد