تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - مشخّصات متولدین مرداد ماه
post-icon
        مشخّصات متولدین مرداد ماه 

    
        
            
                                پر محبّت ، متنفّر از دروغ ، واقعاْ قدرتمند ، ثابت                 قدم ، عاشق شهرت ، بسیار مغرور ، سر حال و بشّاش ، خودخواه و جاه                 طلب ، بد پیله ، خود بزرگ بین ، مقتدر ، مؤدّب ، فعّال و كوشا ، با                 ثبات و پایدار ، قوی و با اراده ، اهل معنویّات ، خود نما ، عاشق                 تعریف و تمجید ، با جرأت و شهامت ، رهبر و فرمانروا ، زود گول می                 خورد ، پر انرژی ، بلند نظر ، صدّیق و مهربان ، سخاوتمند ، وفادار                 ، شجاع ، علاقه مند به زندگی تجمّلی ، لجوج ، حساس ، پر توقّع ، پر                 تحمّل ، دوستِ واقعی ، یك پدر نمونه ، بی ریا ، رام شونده ، دارای                 خشمی طوفانی ، مدافع و پشتیبان اطرافیان ، علاقه مند به موسیقی ،                 باید مورد ستایش قرار گیرد ، كمی حسود ، كار آمد ، دست و دلباز و                 تا حدودی ولخرج ، با گذشت ولی خودخواه ، بدون كینه ، فاقد بد ذاتی                 ، خون گرم ، ظریف كار ، سریع الانتقال ، خوش سیما و شكیل ، همیشه                 تمیز ، یك دفعه و ناگهانی عصبانی میشود ، بسیار مؤدب و مورد احترام                 مردم.
             
            

            مرد متولد مرداد
            
            یك شیر ژیان و سر كش، یك عاشق پاكباز، یك دوست واقعی و یك پدر نمونه،             بی عشق نمی‌تواند زندگی كند دل او از آئینه پاكتر و روشنتر است اما خشم             او هم توفانی هم سهمگین خواهد بود. اغلب آدمهای كارآمدی هستند به نحوی             كه اغلب كارهای منزل را شخصا و با مهارت تمتم انجام می‌دهند.
            
            
            
            زن متولد مرداد
            
            باهوش، گرم و جذاب، شیك پوش، با شخصیت، خواهان تجمل، ریاست طلب،             دوستدار تعریف و تمجید و كدبانو، در دوستان تاثیر بسیار مطلوب بر جای             می‌گذارد. مادری مهربان و صمیمی كه می‌كوشدفرزندان خود را مستقل و             دارای اعتماد به نفس بار بیاورد