تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - مشخّصات متولدین خرداد ماه
post-icon
        مشخّصات متولدین خرداد ماه 

    

        اهل         تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سریع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غیر پایدار ، عاشق         كارهای فكری ، كنجكاو ، پرانرژی ، دارای شخصیّت دوتایی ، بی‌ثبات ، دمدمی         مزاج ، هرگز كار را تمام نمی‌كند ، عاشق مسافرت ، معاشرتی ، سر به هوا ،         زرنگ ، قابل تطبیق با هر محیط ، پی به اسرار می‌برد ، نا آرام ، در جستجوی         مطالب جدید ، واقعاْ با سلیقه ، ماهر ، دارای قدرت فكری زیاد ، آدم شناس ،         عاشق برنامه‌های كوتاه‌مدت ، منطقی ، عاشق حركت ، متنفّر از تقلّب ، عاشق         كامپیوتر ، از كار طولانی خسته می‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در یك‌جا         بند نمی‌شود ، نرم و غیرمستقیم حرف می‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ،         عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ، دارای قوّه تخیّل زیاد ، خوش سر و زبان ،         ماجراجو و بی ثبات ، شیك پوش ، غیر حسود ، گاهی شاد و گاهی غمگین ، گاهی پر         حرف و گاهی خاموش ، نكته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداری ، كم حرف ، آب زیر         كاه ، اهل معاشرت ، رویائی ، بی قرار ، اصلاْ رویش حساب نكنید ، میل ندارد         كسی از كارش سر در بیارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهی لجباز ،         عاشق غذاهای تند .
        
        
        مرد متولد خرداد
        
        
        با ذوق، هنر دوست، غیر حسود و كمی بدقول، برای فرزندان پدری نرم و مهربان،         در زناشوئی و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجرا، خوش صحبت است، علاقه دارد كه         مرموز جلوه كند، گاهی اهل زخم زبان، كنایه و آزار است. از شنیدن انتقاد از         رفتار عاشقانه‌اش بیزار است.
        
        
        
        زن متولد خرداد
        
        زنی با چند شخصیت گوناگون، با قوه تخیل بالا، خوش سر و زبان و با سلیقه،         ماجرا دوست و بی‌ثبات، خیلی بیش از اینكه طالب عصبانیت شما باشد به شفقت         شما نیاز دارد. عاشق تغییر و تحول است. مادری است شاد و خندان و بچه‌هایش         مانند خودش خود مختارند و روی پای خود می‌ایستند