تبلیغات
مای سردشت | گرافیک - تفریح و سرگرمی - فال پاسور یا همان ورق ( فال احساس )
post-icon
        فال پاسور یا همان ورق ( فال احساس ) 

    فال     احساس:
    
    فال احساس برای اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت
    
    به آن شخص است یه فال ساده بسیار جالب و تعجب آور !
    
    ابتدا ورق ها را خوب بر بزنید به حالتی كه پشت ورق ها ببینید نه روی ورق را .
    
    سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچینید .
    
    مثلا" مینا " دارای 4 حرف است بنابرین باید از اول دسته به تر تیب ۴ ورق كنار     هم بگذاریم
    
    و سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر كردن همه ۴ دسته می كنیم .
    
    سپس دسته ها را از اولین دسته روی هم قرار دهید .
    
    حالا شروع به خواندن و تعبیر می كنیم . شما باید ورق های مشابه را پیدا كنید و     كنار بگذارید
    
    مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعی بود .
    
    چنانچه كنار هم بودند انها را از بقیه دسته جدا كرده و كنار بگذارید به این     ترتیب
    
    همه ورق های مشابه را كنار بگذارید و تعبیر كنید:
    
    
    
    ۱ ، یا همان تك نشان :دوست داشتن / ۲ : تردید و ۲دلی
    
    ۳: ازدواج قصد ازدواج داشتن / ۴: مشكل داشتن / ۵ : ناراحتی و غم
    
    ۶: تماس و ارتباط تلفنی - نامه - / ۷: حكایت از فكر كردن زیاد و به یاد او بودن     را دارد
    
    ۸: از تیپ و قیافه شما خوشش میاد / ۹:از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد
    
    ۱۰: فاصله- دوری
    
    
    
    سرباز : اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد
    
    یعنی شخص دیگری هم در زندگی او نقش مهمی دارد .
    
    
    
    بی بی : اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر برای مرد باشد
    
    یعنی زنی دیگر را هم دوست دارد .
    
    ( حتما رقیب نیست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)
    
    
    
    شاه: به معنی سلطان دل بودن
    
    
    
    سپس از كارت های باقیمانده یك كارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بكشید
    
    و یك كارت با نیت احساس خود فال گیرنده بكشید
    
    و كارت سوم با نیت احساس مشترك بكشید و تبعیر كنید . . .